Hervatting erediensten

Zoals eerder gemeld zullen vanaf D.V. zondag 5 juli weer erediensten worden gehouden in de kerk; dit betreft morgendiensten in zowel de kerk van Ameide als de kerk van Tienhoven. Een commissie, bestaande uit 6 kerkenraads/gemeenteleden heeft een gebruiksplan opgesteld omtrent de organisatie van deze diensten. Dit gebruiksplan is opgesteld met inachtneming van de adviezen van de PKN en het RIVM en geldt in eerste instantie voor juli en augustus. Als de corona richtlijnen door de overheid worden aangepast, kan dit aanleiding geven tot het aanpassen van het gebruiksplan, met ingang van september. We streven ernaar het gebruiksplan eind volgende week voor u inzichtelijk te hebben. Hierbij alvast een aantal punten:

  • De diensten kunnen op uitnodiging bijgewoond worden. Er is over nagedacht om dat op zo’n manier te doen dat iedereen die dat wil, om beurt de kans krijgt een dienst bij te wonen. Nadere info over de manier van uitnodigen volgt.
  • Voorlopig zullen we nog niet zingen tijdens de diensten. Gemeentezang wordt namelijk vooralsnog afgeraden door het RIVM en de PKN, omdat het vermoeden bestaat dat zingen een grote bron van besmetting zou kunnen zijn.
  • Voor de kinderen van de gemeenteleden die de kerkdienst bijwonen, zal er kindernevendienst in het JOT zijn. Er wordt nog nagedacht of er ook kinderoppas wordt georganiseerd.