Meedenken met startdag 2020? (update)

Ondanks de vreemde situatie waarin we nog steeds zitten, willen wij als commissie toch alvast vooruit kijken. Het 2e weekend van september staat gereserveerd voor het Startweekend. Ondanks alle onduidelijkheden en beperkingen willen we kijken of we toch iets kunnen organiseren, juist omdat de startdag in het teken staat van verbinding met elkaar. We denken aan een programma in kleinere groepen op zondag 13 september, rondom de kerkdienst, waarbij we toch de zondagsrust in ere willen houden. Graag willen we u/ jou vragen mee te denken over activiteiten die wél mogelijk zijn. De ideeën mogen tot uiterlijk maandag 22 juni dv. worden ingeleverd per mail; startweekend@live.nl of bij Anneke (JW van Puttestraat 69) Meedenken wordt zéér gewaardeerd! Alvast bedankt!