Nieuwe kosters

Ameide
We zijn verheugd u te kunnen melden dat, na een aantal gesprekken, is voorzien in een nieuwe koster. Kees en Wil van der Grijn, Molenstraat 25, zullen vanaf 1 juli de taken van het kosterschap voor de kerk Ameide op zich nemen. Voor ons en u geen onbekenden. Jarenlang mochten zij zich al inzetten als vervangend koster voor Ameide en deelkosterschap in Tienhoven aan de Lek. Wij zijn als kerkrentmeesters dan ook erg dankbaar dat zulke vertrouwde en op het werk ingestelde mensen het stokje weer verder opnemen. Ontvang hen hartelijk als ons nieuw kostersechtpaar. Doordat Kees en Wil nu koster zijn was er ook de behoefte voor een vervangend koster. Dit gaan Nico en Wilja Weeda, Akkerwinde 16, oppakken. Ook hen heten wij hartelijk welkom als onze vervangende kosters. Zij zullen iedere maand in ieder geval één zondag als vervangend koster optreden en daarnaast de diensten overnemen bij vakantie en/of andere afwezigheid. Kees en Wil zijn voor alle zaken welke het werk van de koster aangaat aanspreekbaar als koster en u vindt hun contactgegevens op de website.

Tienhoven aan de Lek
Uiteraard zijn Theo en Josien van Dieren koster in Tienhoven aan de Lek. Wegens de wijziging van het kosterschap in Ameide hebben wij hier uiteraard over gesproken met als uitkomst dat Theo en Josien het werk als kosters in Tienhoven aan de Lek met vreugde blijven uitvoeren. Hierin ook onze dank naar hen, voor de vele jaren waarin dit werk gedaan mocht worden en de vreugde dat dit verdere voortgang mag hebben. Wij wensen al onze (nieuwe) kostersechtparen Gods Zegen en hulp toe bij het werk wat zij mogen doen in onze gemeente.

Afscheid Henk en Greet de Haan
Door alle ontwikkelingen van het COVID-19 virus is er geen mogelijkheid geweest om, in de kerk met bijzijn van gemeenteleden, afscheid te kunnen nemen van Henk en Greet als oud-kostersechtpaar. Uiteraard zijn wij hen veel dank verschuldigd voor alle jaren (bijna 23 jaar) waarin zij vol verve het kosterswerk op eigen wijze hebben gedaan. We zullen in klein verband hier met elkaar nog bij stilstaan. En wensen Henk en Greet alle goeds toe voor de toekomst en Gods onmisbare Zegen op hun levenspad.