Gebedsmuur

Nu we weer samen kunnen komen in de kerk, komen ook de jongere kinderen weer samen in ’t Jot. De kindergebedsmuur is daarom ook weer terugverhuisd naar ’t Jot. Inmiddels is er gelukkig een mooie grotere gebedsmuur in de kerk geplaatst. Kinderen, maar ook jongelui en volwassenen kunnen hier gebeden op achterlaten op woensdag in de morgen en de avond als de kerk open is. Of op zondag na de dienst. De dominee zal zo mogelijk twee punten hiervan meenemen in de voorbede in de eredienst. Twee keer per maand willen we de gebeden verzamelen. De tweede dinsdag van de maand zal er op de gebedskring voor worden gebeden. De laatste dinsdag van de maand zal er bij Bloei voor worden gebeden. U bent van harte uitgenodigd uw gebeden bij de muur achter te laten of mee te bidden op de dinsdagen.