Gebedssamenkomst 14 juli

Nadat we enkele maanden niet konden samenkomen, zijn we dankbaar dat we weer kunnen beginnen met de reguliere maandelijkse gebedssamenkomst van onze gemeente. We bidden voor onze gemeente, evangelisatie en de kerk wereldwijd (zending, Israël, de vervolgde kerk). Iedereen is hartelijk welkom op 14 juli 20.00 uur in De Hoven. Heeft u persoonlijk, of vanuit uw vereniging of commissie binnen de gemeente, punten voor dankzegging of voorbede, dan kunt u dit mailen naar Maarten van den Dool (interact.maarten@gmail.com), of bellen (511293). Uiteraard wordt er met uw gebedspunten vertrouwelijk omgegaan.