Kerkbezoek wijzigingen

Zoals zondag afgekondigd is, zijn er tijdens de belijdenisdienst van zondagochtend ook plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden. Let u dus weer goed op als u een uitnodiging ontvangen heeft of deze voor de ochtend- of avonddienst is. Vanaf 13 september gaan we een ochtend- en avonddienst houden in Ameide. De diensten in Tienhoven zullen vanaf deze datum vervallen. In het reserveringssysteem gaan we een wijziging aanbrengen, waarbij u een keuze kunt maken tussen de ochtend- en/of avonddienst. De indeling zoals nu met toren, beuk en koor komt te vervallen. U krijgt nog een mailbericht hoe u uw voorkeur kenbaar kunt maken. Deze nieuwe werkwijze betekent dat we vanaf 13 september met één ingang gaan werken, namelijk de ingang bij de toren. U wordt opgevangen in de kerk en krijgt een plaats toegewezen, waarbij we eerst het koor en beuk vullen en als laatste het schip (onder het orgel). Dit betekent dus dat u mogelijk op andere plaats komt te zitten dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.