Startweekend helaas vervallen

Op zaterdag 12 en zondag 13 september stond het startweekend gepland voor zowel jong als oud. Maar omdat de regels rondom COVID-19 aangescherpt zijn komt dit startweekend helaas te vervallen. We hadden ingezet op kleine groepen, maar na verder onderzoek en overleg met de kerkenraad zijn we tot het besluit gekomen dat we de activiteiten voor de jeugd (op de zaterdag) de high tea, het parachutespel en de sing-in (op de zondag) door deze aangescherpte regels niet door kunnen laten gaan. Wij als commissie startweekend vinden dit erg jammer, maar we willen ons aan de geldende regels houden. We willen alle gemeenteleden die hun tuin ter beschikking hebben gesteld voor de high tea heel hartelijk bedanken.

Reünited (herenigd) was het thema wat in het startweekend centraal zou staan. Maar ondanks het feit dat het startweekend geen doorgang kan vinden, mogen we ons iedere zondag herenigd weten wanneer de deuren van de kerk weer open staan en we samen mogen komen in Gods huis. Zo kunnen we elkaar als gemeente ontmoeten, bemoedigen en God de lof toebrengen. Onderlinge verbondenheid mogen we ook juist in deze zondagse erediensten ervaren. Ook kijken we uit naar de start van het jeugdwerk, de bijbelstudiegroepen en alle andere kerkelijke activiteiten. Laten we daarom ons vertrouwen blijven stellen op onze hemelse Vader, want ook in dit nieuwe seizoen is Hij erbij!