Vanuit de Jeugdraad

Activiteiten voor de jeugd zullen eind september/begin oktober worden opgestart.
Een persoonlijke uitnodiging volgt. Daarop worden dag en tijd vermeld.
Een en ander zal binnen de opgestelde Coronaregels plaatsvinden en is onder voorbehoud van regelgeving vanuit RIVM/PKN.