Bezoekers weer welkom bij de kerkdiensten

Vanavond heeft de overheid weer wat ruimte gegeven, onder andere wat betreft het ontmoeten van groepen personen in publieke ruimtes.

Als kerkenraad hebben we besloten dat we dit voorbeeld volgen. Dat houdt concreet in dat er zondag weer kerkdiensten mét kerkgangers worden gehouden in de kerk van Ameide. Via kerktijd.nl zullen er e-mails met een uitnodiging worden verstuurd zoals u gewend was. We gaan met het aantal gemeenteleden dat een dienst kan volgen weer naar ongeveer 30 personen. De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat dit geregeld wordt.

Indien er voor donderdag en later deze week nog reserveringen zijn voor De Hoven of ‘t Jot zullen we proberen die weer te activeren en de
activiteit alsnog te laten plaatsvinden. In ieder geval de belijdeniscatechisatie van deze week zal daardoor alsnog kunnen plaatsvinden.

Al met al zal de situatie voor onze kerkelijke gebouwen weer worden zoals die was voordat op 4 november de gebouwen ‘op slot’ gingen.

Eventuele vragen en opmerkingen kunnen met de scriba worden gecommuniceerd.

Het is mooi om te ervaren dat onze God en Vader in de hemel ons draagt; als wij vallen is Hij er om ons weer op te richten. Hij zorgt er Zelf
voor dat de lofzang doorgaat.