Nieuws vanuit de Kerkenraad update 14-12-2020

Dit bericht wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op 14 december om 22:10.

—————————-

Update 14 december 2020:

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en de daarbij behorende regelgeving heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

  1. de geplande kerkdiensten en andere religieuze activiteiten in de kerken van Ameide en Tienhoven gaan door zoals gepland;
  2. het jeugdwerk voor de jeugd onder de 18 jaar gaat door zoals gepland;
  3. ‘t Jot en De Hoven gaan dicht voor alle activiteiten behalve voor het jeugdwerk < 18 jaar;
  4. jeugdwerk vindt zo veel als mogelijk plaats in De Hoven;
  5. de Kerstviering van de kindernevendienst die gepland staat voor in ‘t Jot zal in De Hoven plaatsvinden;
  6. huwelijksdiensten vinden plaats, net als een reguliere dienst, met max. 30 bezoekers;
  7. diensten met een eigentijds accent met muzikanten kunnen plaatsvinden;
  8. kerkenraadsvergaderingen vervallen en vinden het eerst in februari weer plaats (digitale samenkomsten van het moderamen zullen wel doorgaan).

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba.

Collecteren:
Voor het collecteren wordt gedurende de periode waarin wij geen fysieke collecte kunnen houden de mogelijkheid geboden om naast de collectebussen bij de uitgang uw gave digitaal over te maken middels onze website. U kunt daarvoor op de homepage de knop online collecte gebruiken. Middels een keuzemenu kunt u de hoogte van uw bijdrage bepalen. Wij danken u voor uw gaven en zullen deze naar evenredigheid verdelen onder de tijdens de kerkdienst drie benoemde doelen.

Omzien naar elkaar:
We willen iedereen oproepen met zorg en aandacht om te zien naar onze ouderen en hulpbehoevenden in de straat en de wijk. Veelal bij u bekend. Naast praktische hulp en ondersteuning kunnen er zomaar zaken zijn waarbij u kan helpen. Denk echter wel aan de corona risico’s (mensen met een zwak gestel zijn extra vatbaar) en aan het advies om persoonlijk contact te hebben via een afstand van 1.5 meter. Komt u er niet uit, raadpleeg of informeer bij uw sectieouderling of hulp- en zorgverlenende instanties.

Communicatie:
Gelet op de communicatie van alle wijzigingen is het van belang om één centraal punt aan te houden. Alle berichtgeving kunt u lezen middels de informatie op onze website: www.pkn-ameide-tienhoven.nl. Om alle geruchten te onderdrukken is het goed om bij twijfel of als u vragen heeft de scriba van de kerk te bevragen. Wij vinden het daarnaast van belang dat u zich registreert (als lid) van onze gemeente op de website van de kerk. Hierdoor ontvangen wij mailadressen waarmee wij (in de toekomst) directer met u kunnen communiceren.