Bericht vanuit de kerkenraad

Zoals in De Zaaier en op de website van de kerk staat vermeld heeft het moderamen van de kerkenraad naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte afgelopen maandag de regelgeving hoe om te gaan met de Covid-19 situatie aangescherpt. Afgelopen dinsdag kwam de overheid samen met onder andere de PKN met extra adviezen. We willen daar ook naar luisteren en daarom hebben we moeten besluiten om de kerk in Tienhoven toch voorlopig niet te gebruiken. Heel concreet houdt dat in: geen dienst in Tienhoven op Eerste Kerstdag en op de zondagen tot en met 10 januari sowieso ook niet. Het plan is nu om de eerstvolgende bekendmaking van de overheid in januari af te wachten en daar dan weer onze regelgeving op aan te passen.

We begrijpen dat het lijkt dat we als bestuur van de kerk nogal heen en weer gaan in onze besluitvorming. We proberen zo veel als mogelijk de balans te vinden en te houden tussen enerzijds ‘actief gemeente zijn op de zondag en door-de-weekse dagen’ en anderzijds ‘Covid-19 risicovrije kerk zijn’. We voelen ons gesteund door de vele reacties die wij krijgen en ‘via-via’ horen. Er wordt verschillend gedacht over de beslissingen die de kerkenraad neemt. Dat geeft niet, het geeft wel aan dat u met ons en de gemeente meeleeft.

Als laatste nog de notitie dat de geruchten die in de gemeente ontstaan ons niet altijd op tijd bereiken om daarop te reageren. Vraag daarom naar de feiten bij een van de kerkenraadsleden, zodat er geen verkeerde informatie rondgaat. Mochten de kerkenraadsleden niet direct kunnen reageren of antwoorden dan weten zij waar u met uw vraag of opmerking wel naar toe kan. En het belangrijkste: Wilt u en wil jij voor onze gemeente blijven bidden?