Pastorale kerstbrief

Vanuit de kerkenraad is ter bemoediging een pastorale kerstbrief opgesteld.

Pastorale kerstbrief 2020