Huidig moderamen ook in 2021 actief

Het huidige moderamen bestaande uit:

Preses Nico Bikker

Scriba Harvey Stoelinga

Algemeen lid diaconie Teo Mesker

Algemeen lid ouderlingen-kerkrentmeester René Muilwijk

Algemeen lid ds. J.C. van Trigt

Blijft ook in 2021 actief. Mogen we als moderamen en kerkenraad op uw voorbede rekenen?!