Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!

Op D.V.28 Februari houdt onze gemeente de GZB-voorjaarscollecte voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en hun eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente
  • Doneer via de Tikkie
  • Geef via gzb.nl/voorjaarscollecte
  • Doneer via de collectefolder
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.