Bestemming avondmaalscollecte

De avondmaalscollecte op Goede Vrijdag is bestemd voor onze zustergemeente in Copăceni. Bij het ophalen van het brood en de wijn in De Hoven en op de tafel in de kerk zullen de offerbekers staan voor uw donatie. Ook kunt u uw gift hiervoor overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL10RABO 0301 9013 17 onder vermelding van ‘Avondmaalscollecte Copăceni.