Update landelijke versoepelingen

Vanuit de overheid zijn er versoepelingen van kracht. Deze versoepelingen hebben nog geen effect op het huidig beleid inzake bezoekers bij kerkdiensten en overige samenkomsten.

Wat wel is gewijzigd zijn het aantal personen bij begrafenissen. Hiervan is het aantal personen bij een dergelijke dienst opgehoogd naar 100 bezoekers.

We houden u op de hoogte wat betreft de verdergaande ontwikkelingen.