Van de Zendingscommissie

De eerste zondag van deze maand hebben we weer voorbede gedaan voor de familie Oudshoorn in Namibië. Ook werd er gevraagd: “Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?”, waarvan de opbrengst bestemd is voor dit zendingswerk. Nu er minder mensen naar de kerk kunnen, willen we u graag attenderen op de mogelijkheid om uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de Diaconie NL10RABO0301901317 o.v.v. Zending. Ook wijzen we u graag op de mogelijkheid om de familie Oudshoorn periodiek te steunen. Dit kan zowel via de Diaconie als rechtstreeks via de GZB. Op onze website (Projecten -> Familie Oudshoorn) vindt u hierover meer informatie. Ook de gebedspunten voor de familie Oudshoorn zijn hier te vinden.