Covid-19 versoepelingen

We volgen onze overheid op de voet wat betreft het nieuws over de Covid-19 versoepelingen en we zijn dan ook dankbaar dat we een aantal versoepelingen over kunnen nemen voor onze gemeente. Vanaf 6 juni gaat het volgende in:

1) bezoekersaantal voor kerkdiensten in de grote kerk wordt 10% op 6 juni en 15% vanaf 13 juni van het totale aantal dat in de kerk past (ongeveer 60 cq 90 gemeenteleden)

2) bezoekersaantal voor de kerk in Tienhoven blijft 30

3) gebruik van De Hoven wordt weer opengesteld voor alle activiteiten voor volwassenen en kinderen: maximaal 50 personen tegelijk; met in achtneming van de 1,5 meter regel, het dragen van een mondkapje tijdens het lopen; wanneer De Hoven wordt opengesteld voor een activiteit waarbij catering plaatsvind is de sluitingstijd 22:00, anders mag de activiteit langer doorgaan

4) gebruik van ‘t Jot wordt weer opengesteld voor alle activiteiten voor volwassenen en kinderen: maximaal 50 personen tegelijk, met in achtneming van de 1,5 meter regel, het dragen van een mondkapje tijdens het lopen

5) voor de activiteiten voor / met de jeugd geldt hetzelfde als op de scholen: jongeren hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; voor de groepen 1e klas middelbare school en hoger wel tot de leiding

6) kindernevendienst is weer beschikbaar bij het begin van het nieuwe schooljaar; oppas voor de zondagochtenddienst is weer beschikbaar vanaf 13 juni

7) andere kerkelijke activiteiten kunnen ook weer worden opgestart en u hoort dat via de leiding van die activiteiten te zijner tijd meer over

Bij vragen en of opmerkingen kunt u en jij je tot de scriba van de kerkenraad richten. Op de website van de kerk en via De Zaaier houden we jullie verder op de hoogte.