Versoepelingen vanaf zaterdag 26 juni

We willen de activiteiten in onze kerkelijke gemeente wat betreft de Covid-19 restricties nog meer vrijheid geven.

Dat houdt in dat vanaf week 25 – zaterdag 26 juni – de gebouwen van onze gemeente weer volop gebruikt mogen worden; met in achtneming van de 1.50 meter regel.  Hiermee verwachten wij weer ongeveer 125 gemeenteleden in de kerk van Ameide en 40 gemeenteleden in de kerk van Tienhoven te kunnen laten deelnemen aan de kerkdiensten. Ook zal voor alle gebouwen de verplichting tot het dragen van een mondkapje niet meer gelden. Tot slot vervalt ook het ingetogen zingen.

Het collecteren zal nog niet fysiek plaatsvinden.

Het gebruik van de Hoven en ’t Jot is ook weer volledig toegestaan, mits de 1,50 meter regel wordt toegepast. Geeft u/jij bij reservering van deze ruimte altijd aan met hoeveel personen u/jij gebruik wilt  maken van de ruimte. Dit voor een goede indeling in één van de zalen.

Gelukkig geven de bovenstaande wijzigingen weer meer ruimte om elkaar onderling te ontmoeten in een vrijere omgeving. Blijft u/jij er wel alert op dat bij klachten van verkoudheid, koorts etc. dit consequenties geeft voor deelname aan activiteiten.