Kindernevendienst oproep!

Wie wil ons gaan helpen met de kinderennevendienst?
Ouders, grootouders, jongeren of andere belangstellenden?
Kinderen zijn zo eerlijk en puur. Het is een voorrecht om je voor hen in te zetten. Zo mogen we meewerken aan hun geloof en aan Zijn Koninkrijk.
We werken met teams van drie personen. Ieder team verzorgen twee keer per jaar een serie van drie kindernevendiensten.
De teams bereiden met elkaar zo’n dienst voor.
Het is leerzaam en je wordt er helemaal enthousiast van.
Heb je, heeft u, interesse?
Op DV. 8 september van 20.00 tot 21.00 uur is er een contact/infoavond in ‘t Jot. Kom gerust kijken!
Mail voor info en opgave Siske Bal    rienensiskebal@hotmail.com
Het KND kernteam