Dubbeltallen

De kerkenraad is blij en voelt zich gezegend dat ze de volgende dubbeltallen heeft kunnen opstellen. De namen van de broeders op dubbeltal staan in alfabetische volgorde. Voor de vacature evangelisatieouderling: Stefan Bikker, Aaksterveld 116, en Paul Blokland, Mandenmakersstraat 10. Dan 3 vacatures ouderling. We hebben maar twee dubbeltallen kunnen samenstellen. Het derde dubbeltal laat nog even op zich wachten. Het dubbeltal Jan Lakerveld, Tiendweg 6, en Wout Molenaar, Klaproos 44. En dubbeltal Frens Harteveld, Den Hoef 1, en Gert van Kooten, Kweldam 72. Voor de vacature ouderling-kerkrentmeester: Erwin den Hertog, Iepenlaan 16, en Ties Kuiper, Aaksterveld 110. Voor de 2 vacatures jeugddiaken: dubbeltal Dirk Bos, De Griend 9, en Jan Simons, Prinsegracht 29. En dubbeltal Jan Bor, Hogewaard 24, en Eelke Toonstra, Lekdijk 11. Voor de herkiesbare broeders zijn geen tegenkandidaten opgegeven en deze broeders zijn daarom allen herkozen. De stemmingsvergadering zal op 13 oktober worden gehouden. Kerkrentmeester Nico den Oudsten, Vijf Akkers 4, is na zijn eerste termijn van 4 jaar niet herkiesbaar. Het college van ouderlingen – kerkrentmeester heeft ervoor gekozen om deze vacature voorlopig niet in te vullen met een kerkrentmeester aangezien Nico wel zijn werkzaamheden voor het college zal blijven doen. Kerkrentmeester Tom Breure, Den Hoef 8, is na zijn eerste termijn beschikbaar voor een herbenoeming. U en jullie als gemeente hebben tot en met zaterdag 16 oktober de mogelijkheid om tegenkandidaten voor een benoeming in te dienen. Mocht dat niet gebeuren dan wordt Tom benoemd voor de tweede termijn. Wilt u en jij de genoemde broeders en hun gezinnen in uw en jouw voorbede gedenken.