GZB verspreidt lichtpuntjes update

Christenen wereldwijd leven de komende periode toe naar Kerst. We herdenken en vieren de komst van de Heere Jezus. Hij bracht licht in onze donkere wereld. Met een mooie adventsraamsticker ‘Shine your light’ roept de GZB op om het licht van het Evangelie verder te verspreiden. Juist ook nu! In Praag leven duizenden mensen op straat. Zij zwerven van de ene vuilnisbak naar de andere. Op zoek naar iets te eten. Zeker nu het winter wordt, is het leven voor hen extra zwaar. De kerk van Leendert en Nelleke Wolters, zendingswerkers van de GZB, zet zich al jaren in om eten uit te delen. En als het even kan ook wat kleding en toiletartikelen. Evenals vorig jaar wil ook nu weer een groep vrijwilligers een kerstmoment organiseren. Er is een traditioneel kerstdiner en er worden honderden ‘kerstsokken’ uitgedeeld, gevuld met lekkers en toiletartikelen. Op deze manier verspreiden zij licht in het donkere leven van daklozen in Praag. Gratis te bestellen: adventsraamsticker ‘Shine your light’. Ook in Nederland wil de GZB graag lichtpuntjes verspreiden. Onder de naam ‘Shine your light’ heeft de GZB een prachtige raamsticker ontwikkeld. Centraal staat daarbij de opdracht uit Mattheüs 5:16: “Laat je licht schijnen”. Hoe laat jij je licht schijnen? In de donkere dagen voor Kerst een mooie oproep, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die langs je huis lopen. Laten we met elkaar omzien naar mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De GZB hoopt dat zoveel mogelijk mensen deze – gratis – raamsticker bestellen. Dat kan via www.zendingsmaatje.nl/licht. Bij de raamsticker deelt de GZB ook inspirerende voorbeelden vanuit Gods wereldwijde kerk van mensen die in hun eigen omgeving licht verspreiden. Doe je mee?

Voor meer informatie klik op onderstaande link.

https://www.gzb.nl/nieuws/gzb-verspreidt-lichtpuntjes