Covid update (27-11-21)

Onze overheid heeft weer een persconferentie gegeven. Daar kwam de nieuwe regelgeving aan bod met als doel de contactmomenten te verkleinen.

Daarom is besloten om per ingang van aankomende zondag de volgende regels in te stellen voor de kerkelijke activiteiten voor onze gemeente:

 1. Gebruik van De Hoven en ‘t Jot is niet meer mogelijk na 17:00
  • Let op: het verplaatsen van avondactiviteiten naar de middag / ochtend is niet de bedoeling
  • We willen graag meewerken om de fysieke contacten tussen gemeenteleden te beperken
  • Wat kan via Teams is goed om via Teams wel doorgang te laten vinden (bijvoorbeeld de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag)
 2. Kerkdiensten in de avond worden kerkdiensten zonder gemeenteleden (zoals we die het verleden ook gehouden hebben)
  • Aanwezig zijn de leidende ouderling van dienst, de diaken van dienst, muzikanten / organist, de voorganger, de koster, een AV team(lid)
 3. Kerkdiensten in de ochtend laten we voorlopig zoals we ze afgelopen zondag hebben gehouden
 4. Deze regels gelden tot en met zondag 19 december
  • We hopen dat we voor de 19e december weer meer informatie van onze overheid hebben om ruim op tijd nieuwe besluitvorming te maken

Ter overdenking en ter troost willen we de volgende Bijbeltekst uit Psalm 143 meegeven: Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, HEERE, bij U schuil ik.

Bij vragen of twijfels: neem even contact op met de scriba of een ander kerkenraadslid.