Update Kerk Ameide

Volgende week zullen naar verwachting de werkzaamheden aan het gebrandschilderde glas-in-lood worden afgerond en zullen de steigers gedemonteerd en afgevoerd worden. Inmiddels zijn er ook werkzaamheden aan het orgel gestart. De loden verbindingspijpjes (conducten) zullen vanwege slijtage de komende tijd vervangen worden. Het vervangen zal in 4 fases worden uitgevoerd (spreiding van kosten), per jaar zal één fase worden uitgevoerd. Het werk rondom de preekstoel/ schermen hebben we helaas uit moeten stellen vanwege corona-perikelen. We hopen spoedig een nieuwe datum te kunnen plannen. Mocht u vragen hebben, schroom niet om te bellen. Nico den Oudsten 06-10087756.