Preekrooster 2022 update

Hierbij een update van het preekrooster.

Diverse wijzigingen:

1 mei morgendienst: doopdienst

8 mei morgendienst: geen doopdienst

8 mei middag: tentdienst (i.p.v. 1 mei)

10 juli en 14 augustus morgendienst ingevuld

Prr2022-20220226