Voedselbankactie

De gezamenlijke diaconieën houden op D.V. zaterdag 19 maart weer de actie voor de voedselbank bij COOP De Jong. Van 8.00 tot 14.00 uur kunt u/jij boodschappen of een gift inleveren bij de uitgang. Van harte aanbevolen! Ook als u/jij twee uurtjes mee wilt helpen, van harte welkom! U/jij kunt zich hiervoor opgeven bij diaken Hennie Jansen (602403) of mail naar diaconie@pkn-ameide-tienhoven.nl