Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Donderdag 7 april a.s zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom voor de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi paasprogramma en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. De leiding is in handen van André van Ittersum. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.