Update Groene kerk

Enige tijd geleden hebben we aangekondigd dat we als kerk aan de slag willen gaan met het thema duurzaamheid en goed zijn voor de schepping. Om te inventariseren wat er al mogelijk is op het gebied van duurzaamheid zijn er met verschillende partijen binnen de kerk gesprekken gevoerd zoals het College van Kerkrentmeesters en het bestuur van de Hoven.

Het werd duidelijk dat er al veel gebeurd maar er ook nog extra stappen te zetten zijn. De komende tijd zullen de stappen worden uitgewerkt en zal erop worden ingezet om wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid breder bekend te maken.

Een eerste resultaat is dat er op dinsdag 10 mei een gemeenteavond zal zijn waarbij Carla Dik-Faber, oud- Tweede kamerlid van de Christenunie, zal spreken. Zij zal stilstaan bij de vraag wat het geloof ons zegt over goed zijn voor de schepping. Meer informatie volgt nog.

We houden u op de hoogte via berichten in de Zaaier en op de website.