Beroepingscommissie

De afgelopen weken hebben we uit de lijst met aangereikte namen, in overleg met de kerkenraad, telefonisch contact gehad met achtereenvolgens 2 predikanten. Deze gesprekken waren verkennend of er een beroepingstraject gestart zou kunnen worden. Helaas bleek dat beide predikanten momenteel niet open staan voor een beroep. Met deze informatie gaan wij ons als beroepingscommissie opnieuw beraden om contact met andere predikanten te leggen. Een tijdrovend en intensief proces omdat we het zorgvuldig en integer willen benaderen. Deels een teleurstelling en anderzijds een moment om vast te houden aan Gods belofte uit Romeinen 8:28 dat alle dingen meewerken ten goede. Bidt u met ons mee in het beroepingswerk? Hartelijke groet in verbondenheid, de beroepingscommissie.