Heilig Avondmaal op D.V. Goede Vrijdag

Wij hopen op Goede Vrijdag met elkaar het Heilig Avondmaal te houden. Vanwege het feit dat er geen beperkende maatregelen meer zijn informeren wij u/jou graag over de manier waarop wij het Heilig Avondmaal zullen houden. Tijdens de viering wordt u/jij weer genodigd om naar voren te komen en aan de tafel plaats te nemen (dit is weer hetzelfde als vóór Corona). De schaal met brood wordt weer aan elkaar doorgegeven. Op de tafel ziet u/jij kleine (RVS) bekertjes met wijn staan. Het is de bedoeling dat u/jij na het brood en vervolgens de instellingswoorden voor de beker het voorste bekertje neemt en daaruit drinkt. Vervolgens zet u/jij dit weer op tafel terug. Aan het einde van de tafel zullen diakenen de lege bekertjes wegnemen c.q. naar het midden van de tafel groeperen. Aan het einde van iedere tafel zal mogelijk ook een lied worden gezongen. Bundels Op Toonhoogte zullen op de tafels liggen, neemt u/jij zelf een psalmboekje mee? Er zullen vanaf deze Avondmaalsviering geen thuisvieringen meer worden gehouden, anders dan voor diegenen die vanwege fysiek beperkte redenen of anderszins niet naar de kerk kunnen komen. Als u/jij denkt tot deze groep te horen, neemt u/jij dan contact op met de scriba Harvey Stoelinga. Vervolgens zal de voorganger met een ouderling en diaken ná de viering in de kerk bij u/jou thuis komen voor een thuisviering. Deze wijze is gelijk aan de manier waarop wij vóór Corona met deze groep mensen het Heilig Avondmaal aan huis vierden. Wij wensen u en jou een gezegende Avondmaalsviering toe.