Opvang Oekraïense vluchtelingen

Beste gemeenteleden,

Wie de beelden ziet langskomen, de verhalen in de krant leest en de berichtgeving via internet volgt, wordt geconfronteerd met de verschrikkelijke oorlog die aan de gang is in Oekraïne met desastreuze gevolgen voor haar inwoners. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, ontheemd of zitten vast. In hun eigen stad of dorp of onderweg naar veilig gebied. Mensen die allemaal een naam hebben, bezig waren met hun toekomst, hun leven. Maar door deze oorlog in één klap veel, zo niet alles, zijn kwijtgeraakt. Woorden schieten tekort om dit te beschrijven en te bevatten.

Inmiddels zijn er veel initiatieven opgestart om hulp te verlenen. In Oekraïne en daarbuiten. In landen om ons heen en ook in Nederland. Overheid en lokale gemeenten slaan de handen ineen voor hulp aan de vluchtelingen, opvang wordt geregeld, oplossingen gezocht én gevonden, vrijwilligers gevraagd.
Zo ook hier in Ameide en Tienhoven. Sinds enkele weken is er de vraag vanuit de gemeente en kerkenraad of wij ook iets kunnen betekenen. Onze pastorie staat bijv. leeg, we hebben kerkelijke gebouwen waar misschien iets mee gedaan kan worden. In onze kerkenraadsvergadering van maart jl. is er de opdracht gegeven aan de kerkrentmeesters om een oriëntatie uit te voeren op mogelijkheden voor opvang.

De kerkrentmeesters hebben inmiddels contact gehad met de gemeente Vijfheerenlanden en andere kerkelijke gemeenten die reeds opvang hebben gerealiseerd. Hierop is een eerste inventarisatie gemaakt. Deze inventarisatie geeft aan dat er mogelijkheden zouden zijn, de pastorie is beschikbaar en er is goede wil om hier verder uitvoering aan te geven.

Maar dan zijn we er nog niet. Want wij kunnen dit niet alleen. Dit project is te groot voor ons als kerkrentmeesters en kerkenraad. Hierbij hebben wij uw en jouw hulp nodig. Vandaar dit schrijven.

Wij zullen ons moeten realiseren dat, als wij vluchtelingen opvangen, dit niet voor een enkele week zal zijn maar meer van maanden. Bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden opvang. En dat in deze periode er dagelijks een team van vrijwilligers nodig zal zijn voor allerlei hand- en spandiensten zoals ondersteuning bij de dagelijkse gang van het leven zoals bezoek aan een huisarts, tandarts of ziekenhuis. Of boodschappen doen, een uitje met een auto naar bijv. de molens van Kinderdijk. De weg moet worden gewezen in ons dorp en daaromheen. Maar ook b.v. planning/coördinatie vanuit huis. Kortom, als wij opvang willen realiseren is er een groot team van vrijwilligers nodig. Met een lange adem.

Omdat alles valt of staat met deze groep vrijwilligers willen wij, vóórdat er definitief besloten wordt tot opvang, u en jou vragen om uw beschikbaarheid aan ons door te geven. Voor een enkele dag, wekelijks of continu.

U kunt onderstaand het antwoordstrookje digitaal invullen of de antwoordstrook downloaden en inleveren graag vóór D.V. woensdag 20 april bij René Muilwijk, Meidoornlaan 12.

Opvang Oekraïense vluchtelingen v1.1 antwoordstrook

Via ons mailadres: samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl kan ook aangeven worden wat uw en jouw mogelijkheden zijn.

Ook wij weten nog lang niet wat er allemaal boven ons hoofd hangt. Maar één ding weten wij zeker: de Oekraïners die huis en haard zijn kwijtgeraakt door deze verschrikkelijke oorlog en geen toekomst meer kunnen bedenken, moeten worden geholpen. Hoe dan ook. Doet u en jij met ons mee om dit mogelijk te maken? Bedankt!

Opvang Oekraïense vluchtelingen

  • De beschikbaarheid als vrijwilliger voor Oekraïense vluchtelingen kunt u/jij doormiddel van digitaal invulformulier aangeven.
  • dag of dagdeel aangevenaangeven bijv. wekelijks etc... uur beschikbaar