Avondgebeden in de stille week (11-14 april) update

Van maandag 11 april tot donderdag 14 april zullen er weer avondgebeden gehouden in de kerk. Elke keer zal dat zijn van 20:00-20:30 uur in de Grote Kerk van Ameide. Om met elkaar als gemeente stil te worden en bewust stil te staan bij het lijden van onze Heiland en Koning. De avondgebeden worden dit jaar geleid door verschillende gemeenteleden en door onze kerkelijk werker. Het thema van dit jaar is: ‘Stemmen rondom het kruis.’ We zullen stil staan bij alle stemmen en geluiden die er klinken bij het lijden van de Heere Jezus vanuit het Mattheüs-evangelie. Waarbij we temidden van al de stemmen die er om onszelf heen klinken vooral willen luisteren vooral naar die Ene Stem, van onze Heiland zelf, die ons alleen rust kan geven. Van harte nodigen we u en jullie van harte uit om bij deze avondgebeden aanwezig te zijn of mee te luisteren!

Liturgie voor de Stille bijeenkomsten – Pasen 2022 – Ameide & Tienhoven (1)