Tentdienst: Zondagmiddag 8 mei

Zondagmiddag 8 mei vindt om 14.30 uur weer de tentdienst plaats in de tent op het Burgemeester Wesselsplein. Spreker Arjen Niezen zal deze dienst leiden en met ons nadenken over het thema ‘Zoek het uit!’, wat aansluit bij het thema van de Vakantie Bijbel Week. Gospelkoor Sing for Joy zal dit jaar de muzikale begeleiding verzorgen. Wij nodigen u en jou uit om deze bijeenkomst samen met ons te vieren! Na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade. We hopen op een mooie ontmoeting! Tot dan!