Gemeenteavond dinsdagavond 10 mei “geloof en duurzaamheid”

In 2022 zijn we als gemeente actief aan de slag met het thema Groene kerk. We hebben als gemeente de opdracht vanuit de bijbel om op een duurzame manier voor onze omgeving te zorgen. Tijdens de gemeenteavond, op dv dinsdag 10 mei, is het thema: Geloof en duurzaamheid: wat heeft de bijbel ons te zeggen over een duurzame levensstijl? Carla Dik-Faber is hiervoor, door de commissie Groene Kerk, uitgenodigd als spreker. Zij was tot vorig jaar Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, en was toen ook woordvoerder duurzaamheid. Nu is zij bezig met een theologiestudie. Ze is met name geïnteresseerd in wat de Bijbel ons leert over duurzaamheid: God belooft namelijk niet alleen de mensen te redden, maar heeft zelfs de hele kosmos lief. We hopen dat deze avond ons allemaal inspireert om nog meer handen en voeten aan de groene kerk te geven. Iedereen, jong en oud van harte welkom!

Het tweede deel van de avond zal worden georganiseerd vanuit de kerkenraad. Het is goed om als kerkenraad transparant met de gemeente te communiceren over de zaken die de kerkenraad behandeld. Een gemeenteavond is daar een goede methode voor. Natuurlijk kunnen we op zo’n avond alleen maar de belangrijkste zaken noemen / behandelen. Deze keer willen we de avond organiseren met de commissie die het thema Groene Kerk voor ons onder haar hoede heeft. De commissie zal de avond tot de pauze voor haar rekening nemen.

We starten dinsdagavond 10 mei om 19:30, graag tot dan!