Beroepingscommissie update juni

Beste gemeente,

Een update vanuit de beroepingscommissie om toe te lichten wat we gedaan hebben en het proces daarachter wat meer gedetailleerd te beschrijven.

‘Sinds december vorig jaar is onze gemeente vacant. Het is inmiddels eind mei en er is nog geen beroep uitgebracht……’

Dit zou zomaar uw of jouw gedachten kunnen zijn over het beroepingswerk. We begrijpen dit en  willen hier dan ook graag open over zijn en u en jou meenemen in afgelopen weken.

Nadat we half maart 2 predikanten hebben benaderd, vanuit de lijst met namen die u ons aanreikte, waarbij we geen openheid vonden om een proces te starten hebben we, in overleg met de kerkenraad, een andere aanpak gekozen. Verschillende lijsten met predikanten hebben we naast elkaar gelegd. Dit betrof de lijst aangedragen door u en jou als gemeente, de lijst van het mobiliteitsbureau en de lijst van de Gereformeerde Bond. Uit deze ruime input van een kleine 200 namen hebben wij een voorselectie gemaakt van voor ons passende predikanten op basis van leeftijd en ervaring. Dit aantal hebben we in overleg met elkaar, en naast de profielschets van onze gemeente en predikant, teruggebracht tot enkele 10-tallen predikanten. Vervolgens hebben we met elkaar een selectie van 12 predikanten gemaakt door veel preken te beluisteren. In de afgelopen weken vielen al 3 predikanten van dit 12-tal af omdat ze een beroep elders hadden aangenomen of zich niet beroepbaar stelden. Hierna zijn we uitgekomen op een 5-tal predikanten waar we nu achtereenvolgens mee verder willen door fysiek te gaan luisteren en een gesprek mee aan te gaan. Afgelopen donderdag 9 juni hebben we onze bevindingen voorgelegd aan de kerkenraad en toestemming gevraagd om met deze 5 predikanten verder te gaan. Deze toestemming hebben we gekregen en we hopen dan ook komende weken concrete stappen te kunnen zetten en dit met u en jou te delen.

Gedurende bovenstaand proces hebben we veel overleg met elkaar gehad en uren besteed aan het luisteren van preken. Het digitaal beluisteren van een predikant is niet iets wat je tijdens het autorijden of onder de strijk doet. De ervaring heeft ons alle 5 geleerd dat je hiervoor moet gaan zitten om geconcentreerd te luisteren, kijken en inschatten met het profiel van onze gemeente in het achterhoofd. We ervaren het allemaal als verrijkend dat we dit werk kunnen doen. We hebben prachtige preken mogen beluisteren afgelopen maanden waarin we ons bemoedigd voelden om het beroepingsproces vorm te geven! Ook wij hopen snel tot een concreet beroep te komen.

Afgelopen vergadering hebben we met elkaar geopend rondom Filippenzen 2: 5-16. Het eerste stukje verlegt onze focus weer van de dagelijkse (soms afleidende) uitdagingen naar Hem die een Naam geschonken kreeg boven alle namen. We zijn op weg naar de tijd dat in de Naam van Jezus zich elke knie zal buigen! Het stukje daarna spoorde ons aan om met die focus op Jezus ons werk te doen en te vertrouwen dat het God is, Die in ons werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. We hebben ons hierdoor laten bemoedigen en het versterkte ons vertrouwen dat in ons menselijk ‘willen en werken’ God het is Die het werkt!

Mocht u of jij vragen hebben, dan kunt u ons aanspreken. Inhoudelijk kunnen we u en jou niet alles vertellen, maar het proces lichten we graag toe om zo draagvlak in onze gemeente te houden. Dank voor uw en jouw betrokkenheid, we willen u en jouw vragen het beroepingswerk in gebed mee te blijven nemen.

Hartelijke groet in verbondenheid,

Klaas Weeda, Klaas van Oort, Sissy Kon, Nico Hakkesteegt, Marloes Mesker.