Kerstgroet naar Copãceni

Het adres van de fam Guguianu is Sat. Copaceni nr 8.  Copaceni 247105. Romania

Dit zijn teksten die u kunt gebruiken

john 3:16… Want zo lief heeft God de wereld gehad….

– fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentruca oricine crede în El să nu piară ci să aibe viaţă veşnică.

wij wensen u prettige kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

-vă dorim un crăciun fericit şi un an nou binecuvântat de Dumnezeu

moge de Heer Jezus u vervullen met Zijn genade en vrede

Domnul Isus să vă dea mult har şi pace.

Moge het licht van de heer Jezus schijnen in je leven

fie ca lumina Domnului Isus să strălucească in viaţa dumneavoastră

Goede kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar

– craciun fericit si la mulţi ani