Gezamenlijke avond voor kringen (18 januari)

Op woensdag 18 januari staat er een gezamenlijke avond voor alle kringen ingepland. Tijdens deze avond zal ds. Verhoef uit Nijkerk spreken. Graag neemt hij ons mee in dit thema wat al jaren zijn hart heeft en waar hij ook vele keren over gepreekt heeft in de afgelopen jaren. Bij de startavond voor de kringen hebben jullie doormiddel van een poll aangegeven welke gebedsthema’s u, als gemeente, belangrijk vindt om te bespreken en welke vragen over het gebed in onze levens het meest spelen. Ds. Verhoef zal tijdens de avond de thema’s die het meest aangekruist zijn meenemen in zijn inleiding. We hopen u en jou allemaal te ontmoeten op woensdag 18 januari om 20:00 uur in de Hoven! Vanaf 19:45 uur zullen de koffie en thee klaar staan.