Beroepingscommissie update december

Afgelopen week is er telefonisch contact geweest met de predikant waarmee we graag in gesprek gaan om mogelijk tot een beroep te komen. Dit contact was positief en heeft geleid tot een afspraak voor het bijwonen van een dienst en een gesprek. Door de drukke decembermaand, de kerstvakantie en beschikbare data van de predikant is dit DV na half januari. We zijn ons ervan bewust dat dit ver weg klinkt, we hopen hierin op u/jouw begrip. Wij bereiden ons biddend voor op dit gesprek en gaan in vertrouwen.