Collecte Heilig Avondmaal zondag 19 februari

Op DV zondag 19 februari zal de avondmaal collecte bestemd zijn voor de VLUCHTELINGENKINDEREN die al zolang op o.a. het Griekse eiland Lesbos bivakkeren.

Hoe is de situatie in Griekenland op dit moment? In 2021 waren er zo’n 173.000 asielzoekers en migranten in Griekenland, waaronder 4.050 alleenstaande minderjarigen. Vooral de 18.500 asielzoekers in vluchtelingencentra op de Griekse eilanden leven in extreem moeilijke omstandigheden, vaak afgesloten van de buitenwereld. Onder hen zijn 5.000 kinderen en 300 alleenreizende minderjarigen. Voogdij, juridische hulp en toegang tot formeel onderwijs is niet goed geregeld. Zo’n 1.000 kinderen leven in slechte behuizing of op straat.

Kerk in Actie werkt op Lesbos samen met de organisatie Borderline en op het vasteland met twee organisaties van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

U en jij kunt een bijdrage in de hiervoor bestemde bekers op de avondmaalstafel doen of overmaken naar de rekening van de diaconie NL10 RABO 0301 9013 17 o.v.v Vluchtelingenkinderen Lesbos.

Dan zorgen wij dat de beide bijzondere collecten bij de juiste hulpverleners terechtkomen.

Voor meer informatie zie de website van de kerk:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/vijf-veelgestelde-vragen-over-vluchtelingen-in-griekenland/