Voedselbankactie

Op DV zaterdag 11 maart is weer de jaarlijkse inzamelactie van de gezamenlijke diaconieën voor de voedselbank. Van 08.00 tot 14.00 uur heeft u/jij de mogelijkheid om boodschappen in te leveren of een financiële bijdrage te doen bij de ingang van onze plaatselijke COOP. Voor een boodschappenlijstje wordt gezorgd. Voor de scholieren die een maatschappelijke stage moeten vervullen: Is het geen leuk idee om 2 uur bij de COOP te staan om boodschappen in ontvangst te nemen en zodoende een handje mee te helpen? Je kunt je aanmelden bij Hennie Jansen hennie.jansen@pkn-a10.nl maar je mag ook gewoon een uurtje aanschuiven.

Er zal op DV zondag 12 maart ook een collecte worden gehouden voor de voedselbank.