Beroepingscommissie update februari 2023

Opnieuw hebben we afgelopen weken telefonisch contact gehad met achtereenvolgens 2 predikanten. Om verschillende redenen vonden we bij beide predikanten geen ingang om verder in gesprek te gaan. Dit willen we respecteren. Komende weken zullen we een nieuwe lijst met namen van predikanten samenstellen die we in samenspraak met de kerkenraad willen benaderen. In vertrouwen op God en de leiding van de Geest gaan we verder.