De GZB-voorjaarscollecte

Deze is bestemd voor Malawi. De kerk in Malawi ziet het als haar roeping om antwoord te geven op de groeiende invloed van de islam. In steeds meer gemeenten worden trainingen gegeven waardoor mensen worden toegerust om het Evangelie met hun naaste te delen. Dankzij die trainingen komen velen tot geloof. Ook Edward kreeg een training in de kerk om de blijde Boodschap van het Evangelie te delen. Het helpt hem om blijmoedig zijn geloof te delen met andersdenkenden, zelfs ondanks tegenstand van zijn omgeving. Helpt u mee door royaal te geven?

Hoe kunt u bijdragen? Via de collecte van de kerk, of doneer via www.gzb.nl/collectemalawi of de antwoordkaart in de collectefolder. En blijf bidden voor het zendingswerk.