Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Vrijdag 31 maart a.s zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom voor de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi paasprogramma en sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.