Kom-op-adem in de Herberg

In de prachtige omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je (dreigende) burn-out of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In april vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:

Van 19-21 april: In balans – voor mensen met burn-out klachten

               Van 24-26 april: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Het samen in gesprek zijn geeft herkenning en erkenning. Bij een open Bijbel bespreek je onderwerpen die passen bij je situatie. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Je hebt een eigen kamer. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 10 april.

Deze Kom-op-ademweken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken.