Bijeenkomsten in de Stille Week – Op weg naar Pasen!

Het is elk jaar een goede gewoonte om met elkaar bewust toe te leven richting Goede Vrijdag en Pasen. Dit jaar willen we dat doen van maandag 3 april tot en met donderdag 6 april. Elke keer vanaf 19:30 uur – 20:00 uur in de grote kerk van Ameide.  Met muziek, liederen en een korte overdenking zullen we stil staan bij het lijden van Jezus Christus.

Het thema voor dit jaar is: Jezus’ biddend strijden….

We sluiten daarbij aan bij het jaarthema van onze gemeente wat dit seizoen. Deze is dit seizoen: ‘Het gebed.’ Waar we niet zo vaak bij stil staan is dat Jezus lijden vooral gepaard ging met veel gebed (voornamelijk ook voor anderen). We kunnen dan onder andere denken aan het bidden van Jezus bij Getsémané en toen Hij aan het kruis hing. Waarin Jezus midden in de strijd ook bad richting Zijn Vader. Tijdens de bijeenkomsten staan we stil bij welke kracht en houvast ook Zijn gebeden geven voor ons vandaag. Welke houvast en welke troost kunnen we uit Zijn gebeden putten? Hoe helpen deze gebeden ons in ons dagelijkse leven? We hopen dit met elkaar te (her)ontdekken deze week!