Beroepingscommissie update april 2023

In de afgelopen weken zijn er meerdere gesprekken met een predikant geweest, zowel bij de predikant thuis als telefonisch. Dit waren wederzijds positieve gesprekken. Als beroepingscommissie hebben we de kerkenraad dan ook geadviseerd om een beroep uit te brengen. Echter heeft de predikant aangegeven dit proces toch niet te kunnen starten door roeping in zijn huidige gemeente, wat hem afgelopen week duidelijk is geworden. In de aankomende week bepalen we wat de volgende stap zal zijn. Laten we als gemeente biddend om het beroepingswerk heen staan om daarin met blijdschap te volharden en geduld te oefenen (Kol 1:11)