GZB-Nieuws Namibië #3 | april 2023

In deze nieuwsbrief leest u o.a. over een bijzondere ontmoeting van Daniëlle Oudshoorn tijdens haar wandeling in Windhoek, hoe het seminarie NETS Bethel Utete (32) – een pas afgestudeerde student van Joram Oudshoorn – heeft geholpen om hem voor te bereiden op zijn roeping om de Namibische kerk te dienen en andere ontwikkelingen binnen het programma in Namibië.

Wij zijn dankbaar voor de steun van gemeenten, diaconieën en zendingsmaatjes, die bereid zijn bij te dragen in de missie door hun meeleven, meegeven en meebidden. Juist voor dit laatste vragen we uw aandacht: gebed voor het werk, de uitgezonden zendingswerkers en onze partners in de ingewikkelde context van Namibië.

Heeft u vragen, of wilt u de programmanieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail dan naar cenf@gzb.nl.

Meer informatie over het werk in Namibië: www.gzb.nl/namibië.

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.