Diaconaal havenwerker gezocht.

Zoals u wellicht weet zijn wij (Stichting Protestants Koopvaardij Werk Rijnmond (PKWR)) voornemens om een diaconaal havenwerker aan te stellen. Hoe noodzakelijk dit anno 2023 is, blijkt maar weer als wij dit bericht in de krant lezen ‘Maanden zonder eten overleven op een ijsbreker in de Nederlandse winterkou’

Wij zijn blij en dankbaar dat wij u kunnen meedelen dat ons voornemen concrete vormen heeft gekregen. Dankzij de financiële bijdragen vanuit diverse kerken, de Nederlandse Zeevaart Centrale (NZC) en Samen010 is er voor de eerste 3 jaar financiële dekking voor een diaconaal havenwerker.

Concreet betekent dit het volgende:

        Met deze financiële garantstelling, voor de eerste 3 jaar, kunnen wij een diaconaal havenwerker aanstellen.

        Na deze 3 jaar is het de wens dat de financiële middelen vanuit de diaconieën worden gerealiseerd.

In de bijlage sturen wij u de vacaturetekst toe voor een diaconaal havenwerker. Wilt u deze vacature binnen uw (kerkelijk) netwerk verspreiden.

Wij zijn blij met de financiële toezeggingen en bijdragen die wij reeds ontvangen hebben, dank daarvoor. Als u wilt bijdragen om dit, voor zeevarende broodnodige en dankbare werk mogelijk te maken dan zijn wij daar blij mee.

Als u meer informatie wilt ontvangen over een diaconaal havenwerker, neem dan contact op met Lidy Mol, via pkwrdiaconaal@gmail.com.

Klik hier voor de volledige vacature omschrijving