Collecte voor pioniersplek Oase in Tilburg

‘God draait de rollen om’

Een ‘heilige ontevredenheid’. Die ligt mede ten grondslag aan pioniersplek ‘Oase’ in de Tilburgse wijk Theresia. Een kleine, kwetsbare groep mensen met een beperkt budget maar een groot verlangen. En die ontevredenheid betreft het feit dat er nauwelijks verbinding was tussen het kerkgebouw ‘Elim’, de thuisbasis van de hervormd-gereformeerde gemeente, en de wijk eromheen.

Inmiddels is dat aan het veranderen. Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor een echtpaar uit Sliedrecht, Nico en Meta Leenman. Via hun plek op een naburige camping kwamen ze in Brabants vaarwater, en ontwikkelden zo een voorliefde voor deze provincie én de mensen die er wonen. Ze raakten betrokken bij Elim, totaal anders dan de hen vertrouwde Biblebelt, maar daarom niet minder zegenrijk. Integendeel. ‘Luisteren, dienen, trouw zijn – daar draait het om. Als je de mensen echt ontmoet en met hen optrekt, zie je hoe waardevol deze geloofsgemeenschap is. God draait de rollen om.’

De activiteiten in en vanuit Elim beperken zich niet langer tot de zondagse dienst. Ds. Wolter Stijf, ook als pionier actief in Rosmalen, leidt een jongerengroep. Deze jongelui hebben meegedaan aan een muzikale wandeling door de wijk, een mooie en creatieve manier om contact te leggen met de omwonenden. En er zijn plannen voor een nadere kennismaking. Gedacht wordt aan inloopbijeenkomsten, muzikale ontmoetingen (Elim herbergt een aantal jonge beroepsmusici), maaltijden en Alphacursussen. ‘Op allerlei manieren willen we beschikbaar zijn voor de wijkbewoners, vanuit het geloof dat Jezus Christus rust geeft.’ Om het kerkgebouw voor deze functies geschikt te maken zullen zowel het interieur als het terrein eromheen worden aangepast.

Ook voor dit stukje van ons missionaire werk hebben we uw gebed en financiële steun nodig. Hartelijk dank voor uw meeleven en meegeven!

U kunt uw gift ook overmaken op IBAN NL 26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Tilburg Oase’.