Data kringwerk 23/24

Hovenkring

De avonden van de Hovenkring zijn bekend. U kunt ze alvast in uw agenda noteren. De volgende woensdagen zullen we elkaar ontmoeten: 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 29 november, 3 januari, 17 januari (gezamenlijke kringavond), 31 januari, 14 februari, 28 februari, 13 maart, 10 april en 24 april (gezamenlijke kringafsluiting). Van harte uitgenodigd. Nieuwe gezichten zijn ook van harte welkom!

Marijkekring

Ook de data van de Marijkekring zijn bekend. Op de volgende dinsdagen hopen we elkaar te ontmoeten: 10 oktober. 24 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 9 januari, 23 januari, 13 februari, 12 maart en 9 april. Op woensdagavond 17 januari en woensdagavond 24 april zijn de gezamenlijke kringavonden; hierbij bent u ook van harte welkom! We ontmoeten elkaar op de dinsdagen om 15:00-16:00 uur in ontmoetingsruimte van de Marijkeflat. Iedereen (waar u ook woont) boven de 65+ is van harte welkom!